انجمن تجهیزات دیجیتال و الکترونیک
فرم ثبت نام COPPA
انجمن تجهیزات دیجیتال و الکترونیک

لطفاً این فرم را چاپ نمایید و پرکنید و یا آن را به شماره‌ی زیر فکس کنید و یا به ایمیل زیر ارسال نمایید.

شماره‌ی فکس:
 
ایمیل:

اطلاعات حساب کاربری

مشخصات ولی / سرپرست

من تأیید می‌کنم که این اطلاعات درست است و اطلاعات را درست وارد کرده ام و و هر گونه تغییر در اطلاعات با وارد نمودن نام کاربری و پسورد با درخواست قابل تغییر است.
تاریخ: